Domů > Poušť > Žalm 151

Žalm 151

Žalm, který v průběhu Pouště složilo pár lidí z modlitební skupinky. Původní zadání bylo: "Čím vás Bůh uchvacuje? "

Hospodine, kdo je podobný Tobě?

Píseň k Pou(š)ti

 

Hospodine, kdo je podobný Tobě?

 

Barvy západu nás vždy znovu uvedou v úžas,

ačkoli na pestrost tvé palety padá soumrak.

Z noční oblohy nás jímá bázeň,

tisíce hvězd září tvým jménem.

S úsvitem každého dne nás probouzíš

světlem a teplem své lásky.

 

Trpělivě odpouštíš nám naše viny

přestože víš, že se znovu proviníme;

miluješ nás bez podmínek,

přestože hloubce tvé lásky nevěříme.

 

Bereš od nás naše nemoci,

bolesti trápící tělo i duši.

Někdy nám je ponecháš,

ty sám víš proč,

ty sám víš na jak dlouho,

ale neseš je s námi.

 

Chceš, abychom ti sloužili

i s našimi nedokonalostmi

a právě s nimi,

vždyť v naší slabosti se projeví tvá síla.

 

Víš, co je pro nás nejlepší,

a chceš nám to dát.

Toužíš nás vést po cestě,

která vede k cíli,

ale nemusíme po ní dál,

neboť nám dáváš svobodu

jít si po své vlastní.

 

Hospodine, kdo je podobný Tobě?