Domů > Mix > Archiv článků > Únorové zamyšlení

Únorové zamyšlení

Znám skutky tvé, že nejsi ani studený, ani horký. Ó bys studený byl aneb horký. (Zjevení 3, 15)

Náš dnešní biblický verš mluví o lidech, kteří plavou v proudu křesťanství, často se chlubí křesťanskými výsadami, a přece ve skutečnosti nemají nic. Říkají: "Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji." Pán ale o nich soudí: "Nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý." Není to zdrcující?

"Zděděné" křesťanské vyznání, sebeuspokojení a tvářnost zbožnosti. To vše může vést k takovému stavu vlažnosti, že Pán musí říci: "A tak že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých." (Zjevení 3,16.17) "Ó bys studený byl aneb horký."- to znamená: Zaujmi přece alespoň jednoznačné postavení!

Není tu každý volán k rozhodnutí? Uprostřed všeobecné nasycenosti a vlažnosti hledá Pán jednotlivce, kteří mu otevřou své srdce. Slibuje jim vzácné obecenství. "Aj stojím u dveří, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj,  a otevřel dveře, vejdu k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou." (Zjevení 3,20)

Učinit krok, kterému druzí nerozumějí, k tomu patří odvaha, ale žádná jiná cesta nevede k pokoji s Bohem a k obecenství s Pánem Ježíšem.

Nechceš to vzít vážně - dnes? Vyznej Pánu Ježíši své selhání. Povez Mu, že to s tebou musí být jiné; věř ve smiřující moc Jeho krve, která tekla na kříži Golgoty! Nalezneš odpuštění svých hříchů a Pán promění tvůj život.

(Převzato z "Dobré setby")