Domů > Mix > Od Vás pro Vás > Trní z nerozvážnosti

Trní z nerozvážnosti

Bože, kéž skryješ jazyk můj za zuby mé,
Ať nepronikne žádné slovo zkroucené.
Bože, kéž skryješ jazyk můj za zuby mé,
Ať neproniká nic bolavé a proklaté.

Učiň prosím ze rtů mých chválu tobě hodnou,
Ať neničím darem rozumným, kterým mluvit smím.
Učiň prosím ze rtů mých lékaře a ne soudce,
Ať se učím mluvit laskavě, jemně a krotce.

Kéž nejsem hrubián, neohrabanec nebo vrah duše své,
Která, ač viděna bývá v zrcadle s odleskem čistým, přesto špinavá jest.
Jak bolí mne srdce a oči rmoutíce se hledí dospod přes černý les,
Tam, kam patří minulost i budoucnost a každá lest, která není z tebe neb ze mě jest.

Zachraň ovečku svou, Bože, Pane můj, Králi v Nebesích přebývající,
Nenechej dopadnout meč svůj na neposlušná slova svého služebníka.
Kéž oheň nevzplane proti řečem prostého člověka, který tápe po čistém svědomí,
Naplň mé srdce, ať cítím tvůj dotyk, nabij jistotou mé vědomí.

-Saburo-