Od Vás pro Vás

Z díla těch, kteří žijí mezi vámi jako obyčejní lidé, ale nosí v sobě různá obdarování, která se občas dostanou na povrch v podobě uměleckého díla.

Trní z nerozvážnosti

Bože, kéž skryješ jazyk můj za zuby mé,
Ať nepronikne žádné slovo zkroucené.
Bože, kéž skryješ jazyk můj za zuby mé,
Ať neproniká nic bolavé a proklaté.

Tvá, velikost „nezměrná“.

Prostřenou oblohu na dlani máš.
Ty jediný své věrné ovečky znáš.
Daroval jsi nám nádherou pastvinu,
Nechal jsi nás okusit lásku i vinu.

Kde mám své místo?

Vidím v daleké dáli vypínat se nad vrchy veliké skály,
Hledím v novém obzoru, nahoru na tvoji jasnou oponu.
Za život, který jsi daroval do matky mé, ti děkuji,
Každý den poklekám a hříchy ze své hloubi zpytuji.

Nedůvěra

Občas, stane se, že naše nedůvěra na povrch ryzost naší víry vynese,
Někdy, stane se, že hloupě činíme a bolest se usadí ze sebe zklamání.
Chceme více než důvěru, chceme pravou víru, věřit v Boží působení,
Ale nedokážeme otevřít srdce pro důvěru v Boží plány v našich životech.

Nepojmenovaná

Touhou prahnu po čiré, živé vodě z tvých dlaní,
Jediný jsi, stálý, věčný, a navždy jen ty jsi pravý.
Láskou svojí překonáváš strach a bolest je navždy malou paní,
Že zvítězíš nad smrtí, nikdo nečekal, kam až jsi zašel za vinu naší.

Bože, prosím, odpusť mi

Touto písní jsem chtěla vyjádřit moji bolest, kterou jsem cítila díky jedné věci, kterou určitě každý z nás někdy pocítil. A to je hřích, hloupost,sobeckost.. a to že mohu prosit o odpuštění, je něco úžasného. Že Bůh za mě, za nás všechny zemřel a my mohli být osvobozeni od svých hříchů je něco nepochopitelného. Děkujme Bohu za jeho obrovskou lásku k nám.

Masky

Tuhle píseň mi Bůh dal na srdce právě na letošní poušti, kdy jeden skvělý muž, Nick Yother kázal o maskách. Vlastně o tom, když prostě někdy tu masku na sebe nasadíme a nejsme to my.