O nás

Redakční Rada AMM

Jestli vás zajímá, co to je Redakční Rada AMM, tak si to můžete přečíst.

Stanovy Aliance metodistické mládeže české oblasti

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ

Preambule

Aliance metodistické mládeže české oblasti navazuje na práci dosavadní Aliance metodistické mládeže, která vznikla rozhodnutím Výroční konference 1990. Podřizuje se Oblastní konferenci Evangelické církve metodistické v České republice.

Rozdělení kompetencí členů předsednictva AMM ČO

Předseda AMM

 • svolává, připravuje program a vede setkání AMM
 • kontroluje zapisovatelem vyhotovený zápis pracovního setkání a rozesílá ho všem členům AMM; na sborech, kde není Farní konferencí zvolen žádný zástupce do AMM, je zápis poslán kazatelům
 • spolu s místopředsedou a organizátory se zabývá přípravou a organizací Konference víry a Pouště, i případných dalších mládežnických akcí
 • zastupuje AMM před ECM, komunikuje se superintendentem i s ostatními zaměstnanci ECM, předkládá OK ECM zprávu o činnosti AMM
 • v rámci možností má přehled o mládežnické službě na jednotlivých sborech, snaží se být pomocí a povzbuzením
 • vede korespondenci, která se týká jeho kompetencí
 • je v kontaktu s ostatními členy AMM i mimo setkání (povzbuzuje, úkoluje)
 • dohlíží na dodržování a naplňování stanov AMM
 • přináší nové podněty pro práci AMM
 • podporuje mezidenominační spolupráci
 • podporuje a povzbuzuje členy ECM ve vzdělávání se v práci s mladými lidmi
 • spolu s pokladníkem zodpovídá za hospodaření AMM

Aliance metodistické mládeže

Aliance metodistické mládeže (AMM) propojuje jednotlivé mládeže ve sborech Evangelické církve metodistické (ECM). Hlavním cílem AMM je šířit evangelium mezi mladou generací - svědčit o Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli.