Fan klub Johna Wesleye

Význam Johna Wesleye (1703 – 1791) pro dějiny křesťanství daleko přesahuje hranice Evangelické církve metodistické. V Česku a v celé Evropě dnes křesťanská víra stagnuje a křesťané přemýšlejí kudy dál. Právě od Johna Wesleye se můžeme učit, jak vystihnout potřeby své doby. Na této části stránek bychom chtěli spolupracovat s každým, kdo se o J. W. zajímá, nezávisle na věku či denominační příslušnosti. Chtěli bychom zde uveřejňovat vše, co souvisí Johnem Wesleyem (kázání, literatura, teologické postoje atd.), příp. dějinami metodismu. Budeme velmi rádi, pokud nám budete zasílat (amm@seznam.cz) vaše výpisky, úvahy, typy na odkazy apod. týkající se tohoto tématu.

Křesťasnká dokonalost

Citace z díla našeho velkého Johna Wesleye O Křesťasné dokonalosti.

Charakteristické znaky metodisty III

Wesleyovo výklad o tom, jak se metodisté liší od jiných křesťanů, co dělají jinak a co je pro ně charakteristické. Pokud jste tohle nečetli, tak u mne nejste žádní metodisti.

Charakteristické znaky metodisty II - Předmluva

"Ne, že bych již dosáhl, anebo byl už dokonalý." Fp 3,12 (NS)

Charakteristické znaky metodisty I Úvod

Metodistické hnutí, které se začalo šířit po duchovním probuzení Johna Wesleye a jeho bratra Charlese v květnu 1738, brzy narazilo na odpor, když na různých místech Anglie začali kázat a svědčit o Kristově milosti, které se jim dostalo. Útoky sahaly od literárních polemik až po výbuchy spontánního nepřátelství a plánovitého pronásledování.

Citáty Johna Wesleye

Činy

Čiň tolik dobra, kolik jenom můžeš,
všemi způsoby, které jenom zvládneš,
na všech cestách, kam se jen dostaneš,
v každou dobu, kdy je to pro tebe možné,
tolika lidem, kolika to svedeš,
tak dlouho, jak to jen dokážeš

Jak to všechno začalo

„Nebyl nikdo, kdo by se mu co do šíře vlivu vyrovnal .... Nikdo nežil v popředí jako John Wesley ... Nelze si ho ze života národa odmyslit. Žádná jiná osobnost neměla vliv na tolik lidí, žádný hlas se nedotkl tolika srdcí." ... To napsal o Johnu Wesleyovi anglický politik a spisovatel Birrell. Anglický diplomat, politik a spisovatel Nicolson zase uvádí, že metodismus „dal evangelikálům své vysoké ideály pro veřejné a soukromé povinnosti; svým příkladem reformoval a pozvedl anglikánskou církev; učinil politiky ryzími, dal nové podněty pro vzdělání veřejnosti a zvedl vlnu humanity, která vedla ke zrušení otroctví a reformě věznic." Nicolson dále píše: „Lze říci, že to byl jeden z nejušlechtilejších podnětů, který kdy zlepšil úděl člověka. To vše se stalo díky obdarování a bezúhonnosti nadaného a okouzlujícího malého univerzitního učitele, který se narodil 17. června 1703 na faře v Epworthu."