Domů > FAQ > Proč věřit v Boha, když nemám žádný důkaz jeho existence?

Proč věřit v Boha, když nemám žádný důkaz jeho existence?

Lidé mají často sklony nevěřit čemukoli, co si nemohou ohmatat, změřit, prohlédnout, rozebrat, očichat, poslechnout,  jakkoli jinak smyslově nebo alespoň rozumově (či matematicky, jako je tomu v případě mikrosvěta) dokázat či obhájit. To se v případě Boha samozřejmě udělat nedá, jak chcete také změřit něco (či lépe řečeno někoho), kdo je všude, v každém čase a v každém prostoru. Boha tedy nemůžeme přijmout jinak, než vírou. Ale cožpak víra v naše smysly není také jen obyčejnou vírou? Vždyť veškeré informace o okolním světě dostáváme silně zkreslené a zprostředkované a v konečném důsledku jsou to pouhé nervové vzruchy. Snadno můžeme například různými drogami vnímání ovlivnit, zkreslit, ba dokonce způsobit halucinace. Lidské smysly tedy spolehlivým informačním zdrojem nejsou. A proč by víra v Boha měla být pravější, nežli víra ve smysly? Na to se nedá snad ani odpovědět jinak, než „zkuste a uvidíte“. Nemůžu vám dokázat, že Bůh je. Ale pokud člověk v Boha uvěří a nechá ho řídit svůj život, Bůh se mu tolikrát dokáže a osvědčí, že je pak pro něj Boží existence samozřejmější a jasnější, než existence celého světa se vším, co je na něm.

Příbuzné články