Domů > FAQ > Proč Bůh nechává trpět i křesťany?

Proč Bůh nechává trpět i křesťany?

Nabízí se otázka, proč Bůh dopouští utrpení i na křesťany. Vždyť je přece nazývá svými dětmi. Pravda je ovšem taková, že Bůh nezajistí křesťanům krásné domy, skvělá auta, kariéru ani bezstarostný život. Víme, že Bůh vydobyl těm, kdo v něj uvěřili a vydali mu svůj život, spásu a život věčný. Tomu ovšem předchází život na zemi. To, že na křesťany doléhají zkoušky a těžké životní situace, je sice pravda, neznamená to však, že jsou na tom stejně, jako nevěřící. Bůh totiž má pro každou, i tu sebe těžší životní situaci, to správné řešení. A proto se křesťané nemusí uchylovat k unáhleným, „lidským“ řešením těžkých situací (jako je třeba sebevražda, nebo útěk k alkoholu či drogám, rozvody), ale mohou použít (svobodná volba) Boží řešení, takže i když přicházejí těžké životní stavy, Bůh ví jak na to a nabízí nám možnost zvítězit.