Domů > FAQ > Pokud je Bůh, proč je na světě tolik zla?

Pokud je Bůh, proč je na světě tolik zla?

Předně je zapotřebí si uvědomit v čem ono zlo vlastně spočívá, máme-li se totiž bavit o natolik subjektivním pojmu, jako je „zlo“, je zapotřebí si je definovat. Tedy, podle Bible, které se nyní budeme držet, je podstatou zla neposlušnost Bohu (i Satan jako nejznámější představitel zla byl kdysi andělem a padl jen proto, že se vzbouřil proti Bohu a odmítl mu poslušnost). Všechny vraždy, loupeže a násilí jsou pak už „jen“ sekundárním důsledkem neposlušnosti Bohu. A proč to Bůh vše dovoluje? Vychází to už z principu, proč Bůh člověka stvořil – aby ho člověk miloval a měl s ním vztah. A pokud by k tomuto neměl člověk možnost svobodné volby, nejednalo by se již pak o lásku a vztah, ale povinnost bez možnosti volby. Bůh dal člověku možnost rozhodnout se, a s tím souvisí i zodpovědnost. Pokud by snad Bůh eliminoval veškeré zlo na světě, popřel by tím svůj úmysl stvořit člověka jako svobodnou bytost, která se může rozhodnout pro neposlušnost (tedy zlo), a Bůh nemůže nikdy popřít sám sebe.