Domů > Mix > Od Vás pro Vás > Nedůvěra

Nedůvěra

Občas, stane se, že naše nedůvěra na povrch ryzost naší víry vynese,
Někdy, stane se, že hloupě činíme a bolest se usadí ze sebe zklamání.
Chceme více než důvěru, chceme pravou víru, věřit v Boží působení,
Ale nedokážeme otevřít srdce pro důvěru v Boží plány v našich životech.

Přicházející zkoušky, které zkoumají naši víru do základů, jsou těžké,
Chvíli pevně stojíme, ale náhle zjistíme, že nic víc, než vír prachu nejsme.
Křehké je pouto mezi námi a Božími plány, které se zdají být nemožné,
Kam zacházíme samou nedůvěrou v jeho působnost, kým v ten čas jsme?

Nezastavitelně rozvíjející je náš vztah a poznání, když slyšíme křížů padání,
Rozpjaté ruce, napřímené tělo, tolik sebe zapření a odvahy to chtělo.
Kolik z nás již za svůj život probodlo to tělo hřebem nedůvěry a malověrnosti?
Věříme, že stále dýcháme, ale žízeň v nás prý není,
Kdo jsme tedy, než těla zpopelněná, která došla v zapomnění?

-Saburo-