Domů > Mix > Od Vás pro Vás > Kde mám své místo?

Kde mám své místo?

Vidím v daleké dáli vypínat se nad vrchy veliké skály,
Hledím v novém obzoru, nahoru na tvoji jasnou oponu.
Za život, který jsi daroval do matky mé, ti děkuji,
Každý den poklekám a hříchy ze své hloubi zpytuji.

O tvém písmu svatém každý nový den přemýšlím,
Nad tvými svatými slovy po nocích rozmýšlím.
Neboť není žádné mysli, která by o tobě nevěděla,
Jako není osoby, která by se před tebou nestyděla.

Ruce mé v tvé přítomnosti, zůstávají spjaté,
Nedovoluji svým ústům mluvit křivé věty.
Ve tvém jménu je všechno naprosto svaté,
Jako není Boha jiného, tak nejsou dva světy.

Tak těžký si připadám mít závazek mezi tebou, můj Pane,
Vždyť jsi to jediné, co přebývá a nepomíjí do konce, ani když spím.
Jak lehce utíkám, když bdím a po nocích odcházím, když tvrdě sním,
Avšak nešlechetnost a křivost jsi zlomil svojí obětí, bez ní bych tkvěl ve věčném zajetí.

-Saburo-