Domů > FAQ > Jak si může člověk zasloužit věčný život?

Jak si může člověk zasloužit věčný život?

Nijak. Mnoho lidí neznalých křesťanství, se domnívá, že křesťané prostě musí „konat dobré skutky“, „nedělat špatné věci“, a potom se dostanou do nebe. Bible však jasně říká „jedině milostí spaseni jste“. Člověk se rodí jako hříšná bytost (o hříchu si ještě řekneme) a sám od sebe se k Bohu přiblížit nemůže. Proto obětoval Bůh svého syna, aby díky jeho oběti nemusel člověk propadnout věčné smrti, ale mohl mít volný přístup k Bohu. Člověk už pak pro svou spásu (věčný život) nemusí, ba ani nemůže udělat nic navíc. Jediné, co je zapotřebí, je tomu uvěřit… a vydat Bohu svůj život. Ale to je právě kamenem úrazu mnohým lidem, předat vládu nad svým životem. Navíc se některým příčí myšlenka, že by měli přijmout spásu zadarmo, aniž se o ni jakýmkoli způsobem zasadili, protože to znamená přiznat si, že se člověk nemůže vlastními silami ani schopnostmi zbavit svých hříchů a nebe si tak zasloužit. Jak píše Pavel ve svém listě do Fezu (Bible): „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. " (Ef 2,8-9).

Příbuzné články