Domů > Mix > Archiv článků > Jak moc nás Bůh miluje

Jak moc nás Bůh miluje

Oblíbenou křesťanskou píseň „How he loves us“ (Jak moc nás miluje) napsal člověk, kterého skoro nikdo nezná a dosud o něm téměř nikdo nikdy neslyšel. Tímto člověkem je Američan John Mark McMillan. McMillan tuto píseň napsal krátce po smrti svého blízkého přítele a kolegy Stevena, který zemřel při autonehodě...

Ráno před touto nehodou se oba přátelé potkali na modlitebním setkání a Steven se zde nahlas modlil následující modlitbu: „Pane, kdyby to mohlo otřást mladými lidmi v našem národě, rád položím svůj život. Klidně bych dnes zemřel, pokud by to otřáslo mladými lidmi v této zemi.“ Steven natolik toužil po tom, aby Boha poznalo ještě více mladých lidí, že byl dokonce ochoten pro to položit život.

Mark se o smrti svého přítele dozvěděl druhý den ráno a nedokázal ovládnout své pocity. Byl velmi rozzlobený a zklamaný a měl pocit, že ho Bůh podvedl. Jediným způsobem, kterým byl schopen vyjádřit své emoce, bylo dát je do slov písně. Když začal psát, jeho pocity se více vyjasnily a on si uvědomil, že ho Bůh stále miluje, i když se na něj Mark zlobí. V refrénu písně se stále opakují slova „Jak nás miluje, jak moc nás miluje“. Ačkoliv to zní jen jako jednoduchá fráze, Mark se těmito slovy snažil vyjádřit něco mnohem více než jen příjemnou a šťastnou lásku, jakou si většina z nás představí a jakou známe například z filmů. Popisuje tady úžasnou lásku, která je přítomna i navzdory bolesti v srdci; i ve chvílích, kdy byl Mark na Boha nepředstavitelně rozzlobený, Bůh ho stále miloval.


Jak plynula léta, Mark si vzpomněl na modlitbu, kterou se Steven onoho rána modlil: „Pane, kdyby to mohlo otřást mladými lidmi v našem národě, rád položím svůj život. Klidně bych dnes zemřel, pokud by to otřáslo mladými lidmi v této zemi.“ Ačkoliv si to tak vysvětloval, že Bůh na jeho modlitbu odpověděl a vzal si Stevenův život, neviděl od té doby mezi mladými lidmi žádné probuzení. To ho znovu popudilo proti Bohu. V této době Mark poprvé zahrál svoji píseň na veřejnosti, a ta se postupně stala stále oblíbenější. K Markovi se donesly stovky zpráv o mladých lidech, kteří mluvili o tom, jak je tato píseň přivedla do Boží přítomnosti, a Mark nakonec pochopil, že modlitba jeho přítele Stevena skutečně došla naplnění.

-Gavin Rodgers, Darlington UK-

Tady jsou slova chvály Marka McMillana spolu s českým překladem. Když si dáte na Youtube do vyhledávání How he loves us, tak vám vyhledávač předloží originální verzi od Marka a také verze Davida Crowdera a Jesus Culture s Kim Walker, kteří píseň od Marka převzali. Ve svém interpretování písně vynechávají velmi osobní 3.sloku, kterou zpívá jen Mark a David Crowder také mění výraz „sloppy wet kiss“ (vlhký polibek, ve smyslu vášnivě mokrý polibek…) na „unforeseen kiss“(neočekávaný polibek), čímž mění význam originálu, ale vyhýbá se poněkud choulostivé ilustraci. Ještě se rozhodneme, kterou verzi budeme zpívat s kapelou BOLO Christ.

-Milan (McMilan) Mrázek-

How he loves us

Jak moc nás miluje

He is jealous for me,
Je žárlivě milující

Loves like a hurricane, I am a tree,
Jeho láska je jako hurikán, a já jsem jako strom

Bending beneath the weight of his wind and mercy.
Který se ohýbá pod náporem jeho vanutí a milosti.

When all of a sudden,
Když pak najednou

I am unaware of these afflictions eclipsed by glory,
Nemyslím na utrpení, neboť je zastíněné slávou

And I realise just how beautiful You are,
A uvědomím si, jak jsi nádherný

And how great Your affections are for me.
A jak silné jsou tvoje city ke mně.

Refrén:

He loves us,
Miluje nás

how He loves us,
jak moc nás miluje

how He loves us,
jak moc nás miluje

2. sloka:

We are His portion and He is our prize,
My jsme jeho podíl a on je naše odměna

Drawn to redemption by the grace in His eyes,
Ke spasení nás přivádí milost, kterou mu čteme v očích

If grace is an ocean, we’re all sinking.
Jestliže je milost oceán, všichni se potápíme.

So Heaven meets earth like a sloppy wet kiss,
Nebe se setkává se zemí ve vlhkém polibku

And my heart turns violently inside of my chest,
Srdce se uvnitř ve mně divoce svíjí

I don’t have time to maintain these regrets,
Není čas, abych si hýčkal svůj smutek

When I think about, the way…
Když přemýšlím o tom, jak moc...

3. sloka:

Well, I thought about You the day Steven died,
Toho dne, kdy Steven zemřel, jsem o tobě přemýšlel

And You met me between my breaking.
A ty ses se mnou setkal uprostřed mé bolesti.


I know that I still love You, God, despite the agony.
I tak tě stále miluju, Bože, i ve svém smutku.

...They want to tell me You're cruel,
...Chtějí mě přesvědčit, že jsi krutý

But if Stephen could sing, he'd say it's not true, cause...
Ale kdyby Steven mohl zpívat, říkal by, že to tak není, protože...

(akordy se docela pravidelně opakují C  Am  G  F)

-Překlad Hana Krysová-