Domů > Mix > Fan klub Johna Wesleye > Citáty Johna Wesleye

Citáty Johna Wesleye

Činy

Čiň tolik dobra, kolik jenom můžeš,
všemi způsoby, které jenom zvládneš,
na všech cestách, kam se jen dostaneš,
v každou dobu, kdy je to pro tebe možné,
tolika lidem, kolika to svedeš,
tak dlouho, jak to jen dokážeš

Nech se zapálit nadšením a lidé půjdou kilometry, aby tě viděli hořet.

Když mám peníze, rychle se jich zbavím, aby nestačily nalézt cestu k mému srdci.

Vydělej, co můžeš, ušetři, co můžeš, rozdej, co můžeš.

Jednou za sedm let spálím všechna svá kázání. Protože by byla ostuda, kdybych dnes nedokázal napsat lepší kázání, než před sedmi lety.

Přestože jsme každý narozen z Boha v jednom okamžiku, rosteme nepochybně velmi pomalu.

Bible neví nic o samotářském náboženství.

Mysli a nech myslet.

Nenech se pohltit knihami! Gram lásky má větší cenu než kilo znalostí.

Mým základem je Bible. Ano, jsem bigotní biblista. Řídím se jí ve všech věcech - jak velkých, tak malých.

Církev rekrutovala lidi, kteří byli naškrobeni a vyžehleni před tím, než byli umyti.

Když mi bylo kolem šedesáti, měl jsem idealistickou představu, že člověk může ovlivnit sociální spravedlnost, bude-li sám žít podle zákona. Vím, že to může znít květnatě, ale stále si to myslím.

Když jsem byl mladý, byl jsem si jist vším. Po několika letech a tisíci omylech jsem si nebyl jist ani polovinou věcí tak, jako dřív. Nyní jsem si stěží jist čímkoli, kromě toho, co mi Bůh odhalil.

Víra v ospravedlnění neznamená jen přesvědčení, že „Bůh v Kristu smířil svět se sebou", ale znamená nezlomnou důvěru a jistotu, že Kristus zemřel za mé vlastní hříchy, že mě miloval a dal sebe samého za mne.

To nejlepší ze všeho je, že Bůh je s námi.

 

Zdroj: http://thinkexist.com/quotes/john_wesley/2.html, přeloženo z angličtiny.