Domů > Mix > Fan klub Johna Wesleye > Charakteristické znaky metodisty II - Předmluva

Charakteristické znaky metodisty II - Předmluva

"Ne, že bych již dosáhl, anebo byl už dokonalý." Fp 3,12 (NS)

1.      Když se jméno „metodisté" objevilo prvně, mnozí nevěděli, co si pod ním mají představit, jaké jsou zásady a zvyklosti těch, kdo jsou označováni tímto jménem, a jaké jsou odlišné charakteristické znaky této skupiny, proti níž se všude zvedají hlasy.

2.      Protože se všeobecně má za to, že jsem schopen dát nejlepší informace o těchto otázkách (protože jsem byl jedním z prvních, jemuž toto jméno bylo dáno, a protože jsem byl pokládán za vůdce ostatních), byl jsem požádán z mnoha a stran se vší vážností. Na toto stálé naléhání přátel a odpůrců chci před Pánem a Soudcem nebe a země podat co nejpřesnější informace o zásadách a zvyklostech, jež charakterizují ty, kdo jsou nazváni metodisté.

3.      Pravím: ty, kdo jsou nazváni metodisté, neboť si dobře všimněme, že to není jméno, jež by si sami vybrali, nýbrž jméno, jež jim bylo dáno jako nadávka vez jejich dotázání nebo souhlasu. Prvně je dal student z koleje Christ Church třem nebo čtyřem mladým mužům v Oxfordu. Byla to buď narážka na dávnou skupinu lékařů, kteří učili, že lze snad všechny nemoci léčit specifickou metodou stravování a pobytu nebo protože si všimli pravidelné metody studia a života, jež nebyly běžné u lidí jejich věku a postavení.

4.      Byl bych rád (tak málo jsem ctižádostivý být hlavou nějaké skupiny nebo společnosti), kdyby se toto jméno už neobjevilo, ale upadlo do věčného zapomnění. Není-li to možné, pak nechť alespoň ti, kdo je budou používat, znají jeho význam. Neveďme svůj zápas v neustálé temnotě. Pohleďme si navzájem do tváře. A potom možná někteří, kdo nesnášejí, jak jsem nazýván, si budou vážit toho, co z Boží milosti jsem, nebo lépe, za čím „běžím, abych se toho zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš" Fp 3,12 ČEP