Domů > Modlitby > Brána

Brána

Brána – misijní středisko je sice knihkupectví, ale ne ledajaké.

Naším cílem je přinášet lidem skrze prodávanou literaturu dobrou zprávu – evangelium,
vytvářet prostor pro sdílení (ať už v rozhovoru zákazníků s obsluhou nebo zákazníků mezi sebou),
povzbuzení, duchovní růst nebo nacházení odpovědí na životní hledání.
Protože Brána sídlí na poměrně rušné ulici v centru Prahy, jednou z možností, jak oslovit
kolemjdoucí, je výloha. To je vlastně první bod, na kterém spočine oko člověka spěchajícího
– kam vlastně? My bychom rádi, aby lidé spěchali do Božího království. Ovšem zaujmout
pozornost, zastavit, to může jen Boží duch, o kterého prosíme. A o kterého můžete prosit
spolu s námi.
O moudrost, co a jak nabízet, o trpělivost s nejrůznějšími typy lidí, o laskavost vůči nim,
o ochranu před těmi, kteří přicházejí uškodit (i o křesťanskou literaturu mají pravidelní
i náhodní zlodějíčkové zájem), a také o stabilní zázemí, aby provozní a finanční starosti
neodváděly naši pozornost od toho nejdůležitějšího. Zvěstování evangelia všemu lidu. Bez
modlitební podpory toho ale mnoho nedokážeme.

Kontakt: www.umc.cz/brana nebo www.usvit.cz nebo www.facebook.com/knihkupectvi.brana

Jestli byste se chtěli přidat k modlitbám za Bránu, jednou z možností je modlitební řetězec,
do kterého se můžete zapojit právě teď a tady. :)